Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Szkolenia ratowniczo-medyczne 2007 r.

Bezpośrednim przygotowaniem do podjęcia realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania, w dniach od 18 do 20 września 2007 roku zorganizowane zostały w czterech grupach dwudniowe szkolenia w ramach kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej dla nauczycieli, opiekunów i instruktorów sportu pierwszych pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

W grupie pierwszej szkolenie odbył personel ZSP nr 4 w Wejherowie, w grupie drugiej personel SOSW Nr 1 w Wejherowie i ZSS Nr 3 w Rumi, w grupie trzeciej personel ZSP nr 2 w Wejherowie, a w grupie czwartej personel ZSP nr 1 w Wejherowie. Łącznie szkoleniem objęto 115 uczestników, którzy uaktualnili i uzupełnili kwalifikacje oraz umiejętności zdefiniowane jako konieczne do pełnej realizacji opieki w ramach Projektu. Szkolenie przebiegało w dwóch częściach. W pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładu z elementami pokazu, w drugiej realizowano ćwiczenia praktyczne. Do ćwiczeń wykorzystano fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej typu Ambu - Man, wyposażone w program komputerowy "CPR - Resuscitation", który na bieżąco ukazuje skuteczność zabiegów ratowniczych. W trakcie zajęć omówiono następujące zagadnienia: prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w działaniach ratowniczych. Zapoznano uczestników szkolenia ze szczegółowym składem apteczki ratowniczej pierwszej pomocy, z zasadami wzywania pomocy i powiadamiania odpowiednich służb ratowniczych. Zakres merytoryczny szkolenia skupiony został na stymulowaniu prawidłowych zachowań świadków zdarzenia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym: oceny stanu przytomności, metod udrożnienia dróg oddechowych, ułożenia w pozycji bezpiecznej, postępowania w napadzie padaczkowym, postępowania w omdleniu, postępowania w przypadku utraty przytomności z powodu nieznanych przyczyn, postępowania w zatrzymaniu oddechu i krążenia, postępowania w zadławieniu, postępowania w przypadku krwotoków zewnętrznych, oparzeń, ukąszeń, złamań, skręceń, wtargnięcia ciał obcych do organizmu. Szkolenie przeprowadził dyplomowany Instruktor Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Bartosz Paupa. Uczestnikom szkolenia wydano zaświadczenia Zarządu Rejonowego PCK w Wejherowie oznaczone patentem zgodności ze standardami z zakresu pierwszej pomocy Europejskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Zobacz więcej:
- galeria zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl