Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Odbiór stref Sabata i Sobieskiego

W dniu 24 września 2007 roku dokonane zostały w uroczystej oprawie czynności oddania do użytkowania, wykonanego zgodnie z projektem budowlanym zadania inwestycyjnego budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie.Gośćmi uroczystego odbioru, obok dyrektorów jednostek oświatowych byli: Józef Reszke – Starosta Wejherowski, Beneficjent Projektu, Grzegorz Gaszta – Przewodniczący Zespołu Projektowego, Mirosław Lademann – Promotor Projektu, Ryszard Saj Przedstawiciel Masters Sp. z o.o. - wykonawcy zadania inwestycyjnego, przedstawiciel Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie, przedstawiciele Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Wejherowie, Mł. Insp. Mariusz Mocek - Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie, St. kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Wejherowie, licznie zgromadzeni uczniowie szkół, nauczyciele oraz lokalne media telewizji i prasy.
Przedmiotowy odbiór jest istotnym elementem w procesie utworzenia ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie oraz „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Po dokonanym odbiorze, instalacji tablic z regulaminami bezpieczeństwa oraz tablic informacyjnych Projektu możliwe będzie podjęcie na wybudowanych obiektach, zaplanowanych w ramach Projektu zajęć pozalekcyjnych w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania. Jednocześnie kontynuowane będą prace dopełniające zagospodarowania i zabezpieczenia terenu całego obszaru oddanych w użytkowanie stref rekreacji dziecięcej.
Obecność zaproszonych gości, reprezentantów władz samorządowych, służb i instytucji a także mediów, jest wyrazem naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo, zdrowie oraz kondycję fizyczną i psychiczną ogółu dzieci, młodzieży i środowiska Powiatu Wejherowskiego.

Galeria zdjęć odbioru strefy Sabata
Galeria zdjęć odbioru strefy Sobieskiego

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl