Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Szkolenie bezpieczeństwa

W związku ze zbliżającym się momentem rozpoczęcia realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania, w dniu 28 sierpnia 2007 roku zorganizowane zostało w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie szkolenie na temat procedur bezpieczeństwa wewnętrznego, koniecznych do zachowania podczas organizacji masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

W szkoleniu udział wzięli wszyscy dyrektorzy oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski, w tym przyszli zarządcy budowanych 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz w pełnym składzie zespół zarządzający Projektem.
Podczas szkolenia przedstawiono propozycję regulaminu bezpieczeństwa dla budowanych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, opracowanego na podstawie obowiązujących przepisów przez prowadzącego – instruktora BHP Sławomira Czajkę. Regulamin ten, w części warsztatowej szkolenia został szczegółowo omówiony, uzupełniony i dostosowany indywidualnie do każdej z dziesięciu powstających stref rekreacji dziecięcej. Wynikiem wspólnej pracy, regulamin ten zgodnie z oczekiwaniem Biura Projektu spełni rolę pełnego, zwięzłego i precyzyjnego komunikatora w zakresie koniecznych do zachowania w obszarze stref: norm, standardów i procedur bezpieczeństwa przy zachowaniu koniecznego w ramach realizowanego Projektu priorytetu ogólnodostępności powstałych przy dofinansowaniu Państw Darczyńców obiektów sportowo - rekreacyjnych.
Dodatkowo, w ramach szkolenia omówione zostały i przyjęte do realizacji procedury bezpieczeństwa postępowania w sytuacjach zagrożeń, w razie zaistnienia wypadku pracownika oraz osoby pozostającej pod opieką szkoły oraz w szczególności rozwiązań dotyczących wypadków uczniów, dzieci i niepełnoletniej młodzieży.
Ustalone podczas szkolenia Regulaminy bezpieczeństwa wytworzone zostaną w liczbie 50 sztuk do stałej ekspozycji i umieszczone trwale w obszarze budowanych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl