Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Pierwsze zadania inwestycyjne 2007 r.

Miesiące letnie, a zwłaszcza okres wakacji letnich 2007 roku to okres pierwszego etapu realizowanej w ramach Projektu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół. W tym zadaniu inwestycyjnym podjęto budowę pierwszych pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie, strefy „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, strefy „1000-Lecia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, strefy „Strzelecka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie oraz strefy „Bukowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Zadanie to podjęła, wyłoniona w drodze publicznego przetargu nieograniczonego firma MASTERS. Nawierzchnie i Obiekty Sportowe ze Szczecina, z którą stosowną umowę w dniu 8 czerwca 2007 roku podpisali w imieniu Samorządu Powiatu Wejherowskiego: Starosta Wejherowski Józef Reszke oraz Wicestarosta Grzegorz Gaszta. Wykonawca ten, będący między innymi laureatem prestiżowej nagrody Budowniczego Polskiego Sportu, jest gwarantem terminowego i rzetelnego wykonawstwa oraz europejskiego standardu użytych materiałów i jakości produktów budowlanych. Dodatkowo, procedurą publicznego zapytania ofertowego wyłoniono kompetentnego inspektora nadzoru budowlanego. Dnia 11 czerwca 2007 roku nastąpiło oficjalne przekazanie placów budów Dyrektorowi Regionalnemu wykonawcy i jego kierownikowi budowy. Ze strony inwestora w czynnościach przekazania towarzyszyli: Wicestarosta - Przewodniczący Zespołu Projektowego Grzegorz Gaszta, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Promotor Projektu Mirosław Lademann, nadzorująca realizację Projektowych zadań inwestycyjnych Inspektor Elżbieta Kalisz oraz odpowiedni dyrektorzy szkół. Prace budowlane podjęte zostały z rozmachem już w dniu następnym jednocześnie na kilku obiektach. Ich zakończenie planowane jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności oddane do użytku zostaną ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej przy szkołach specjalnych prowadzonych przez Powiat, tak by możliwe było podjęcie od nowego roku szkolnego 2007/2008 w strefach „Sobieskiego” i „Sabata” Projektowych zajęć promocji zdrowia opieki i wychowania. Miejsca realizowanych budów Projektowych oznaczone zostały dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi, na których obok emblematu narodowego, regionalnego i samorządowego, wyeksponowano nazwę realizowanego Projektu wraz z logiem Państw - Darczyńców i informacją o wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl