Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Szkolenia kwalifikacyjne opiekunów zajęć

W czerwcu i lipcu 2007 roku zrealizowane zostały w trzech kolejnych turach szkolenia Projektowe, kwalifikujące do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych opieki zdrowotnej nad dziećmi. Dwudniowe programy szkolenia zrealizowano w obiektach hotelowo-sportowych Pałacu w Sasinie. W szkoleniach wzięło udział łącznie 120 nauczycieli, opiekunów i wychowawców ze szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski, przy których powstaną ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej, w tym wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół-współrealizatorów Projektu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego reprezentujący Zespół Zarządzający Projektem i Beneficjenta-Wnioskodawcę.

Na część teoretyczną szkolenia złożyły się: wykład monograficzny na temat metodologii promocji, profilaktyki i praktyki oddziaływania zajęć sportowo-rekreacyjnych na kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży; wykład moderacyjny na temat profilaktyki i oddziaływania zdrowotnego masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych; referat moderacyjny na temat procedur bezpieczeństwa wewnętrznego podczas organizacji masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych; referat moderacyjny na temat algorytmów bezpieczeństwa zewnętrznego podczas organizacji masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych. W części warsztatowej analizowano wszechstronnie różne aspekty organizacji zajęć pozalekcyjnych i imprez środowiskowych w ramach szkolnych programów promocji zdrowia, opieki i wychowania, a na boiskach ośrodka przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu metodyki organizacji masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia prowadzili kwalifikowani merytorycznie i praktycznie specjaliści: prof. nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, lekarz medycyny Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, specjalista ds. BHP Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Wejherowie, asystent ds. profilaktyki społecznej i współpracy z samorządami Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz instruktor sportu, zarządzania marketingu i turystyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty kwalifikujące do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych opieki zdrowotnej nad dziećmi w ramach Projektu. Przeprowadzone szkolenia są formą bezpośredniego przygotowania nauczycieli, opiekunów i wychowawców do realizacji w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 założonego w Projekcie Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl