Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

O projekcie w Warszawie

W wydaniu "Życia Warszawy" z dnia 15 września 2008 roku zamieszczony został obszerny dodatek ilustrowany pod przewodnim tytułem: Wsparcie promocji zdrowia, informujący o stanie wdrażania programów pomocy w ochronie zdrowia, w tym w szczególności współfinansowanych przez kraje EFTA w ramach Instrumentów Finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Respondentem obszernego komunikatu była Dyrektor Biura do spraw Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia, spełniającego rolę Instytucji Wspomagającej Ministra Zdrowia w procedurze wykorzystania środków wsparcia finansowego Darczyńców przez Beneficjentów na terenie kraju. W ramach prowadzonej działalności instytucja ta realizuje nabory wniosków, organizuje procedury oceny merytorycznej i formalnej, koordynuje, monitoruje i zapewnia obsługę finansową programów i pojedynczych Projektów. Utrzymuje też kontakt z właściwymi partnerami oraz instytucjami zagranicznymi i krajowymi. Udziela także bieżącej i szerokiej informacji w tym zakresie.
W publikacji wymieniono 21 Projektów realizowanych z pierwszego naboru wniosków w ramach priorytetu: Opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. W szerszym i ilustrowanym opisie, pod czytelnym tytułem "Boiska w Wejherowie" zaprezentowany został czytelnikom Projekt realizowany przez Samorząd Powiatu Wejherowskiego.
O Projekcie napisano, iż zdobył uznanie komisji oceniającej i wygrał dofinansowanie za względu na koncepcyjną pełnię i całość. Uwzględniono w nim budowę 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy wszystkich prowadzonych szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych. W projektowaniu tym nie pominięto żadnej szkoły, obejmując projektem budowlanym i zagospodarowując niemal każdy metr dostępnych na terenie szkół przestrzeni. Na tej podstawie można snuć twierdzenie, że Powiat Wejherowski jest jedynym w skali kraju samorządem - organem prowadzącym, który w ramach jednorazowego przedsięwzięcia zagospodarował i odtworzył w najnowocześniejszym standardzie szkolną otwartą infrastrukturę sportową wszystkich prowadzonych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. Na wybudowanych 38 obiektach sportowo-rekreacyjnych podjęto już realizację Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i środowiska organizowane są od poniedziałku do soboty, wolne od jakichkolwiek opłat i ogólnodostępne. W ich trakcie realizuje się ciekawe programy różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla szerokiego środowiska młodych ludzi z propozycją czynnego, zdrowego, bezpiecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Zamierzeniem tych działań jest wzrost kondycji zdrowia i kultury fizycznej oraz osiągnięcie poprzez aktywność sportowo - rekreacyjną europejskiego standardu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl