Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

O Projekcie w Brukseli

W ostatnich tygodniach, do publicznego odbioru opublikowany został majowy numer Biuletynu Biura Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Biuro to ma swoją stałą siedzibę w Brukseli, skąd zarządza wykorzystaniem środków finansowych państw - Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, wspierających grantami finansowymi najbiedniejsze i nowe państwa członkowskie we Wspólnocie Unii Europejskiej. W ramach tego wsparcia największą pulę środków przyznano Polsce, która w trzech kolejnych alokacjach rocznych łącznie z obu mechanizmów finansowych pozyska na realizację projektów kwotę 533,51 miliona euro.

Z perspektywy Brukseli, jak czytamy w Biuletynie BMF, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem jest priorytetem w większości państw-Beneficjentów. Do końca 2008 roku Islandia, Liechtenstein i Norwegia zaakceptowały i wsparły w kolejnych konkursach 74 projekty w ramach tego priorytetu o łącznej wartości 56 milionów euro. Większość z tych projektów realizowana jest w Polsce, w Czechach i na Litwie. Projekty w sektorze opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem mają szeroki zasięg i tysiące ludzi korzysta z dofinansowanych badań i zajęć. W Biuletynie BMF, wizytówką znaczącej sumy środków przyznanych przez państwa –Darczyńców na projekty o silnym oddziaływaniu społecznym, takim jak budowa i renowacja placów zabaw i obiektów sportowych przedstawiony został Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego, promujący zdrowie, opiekę i wychowanie poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne na nowych obiektach sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Projekt o bieżącej wartości 6.800.000 zł dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG kwotą 1.253.290 euro, znajduje się na półmetku zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Przy szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat oddano już do użytkowania 5 z 10 zaplanowanych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W części nieinwestycyjnej, na oddanych do użytkowania obiektach sportowo-rekreacyjnych wdrażane są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania.
Powiat Wejherowski jest Beneficjentem pomocy finansowej pierwszego naboru wniosków projektowych w Polsce przeprowadzonego jesienią 2005 roku. W obszarze Priorytetu 5-Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem uzyskał dofinansowanie jako jeden z 22 wniosków z łącznej liczby 371 wniosków złożonych do oceny konkursowej w tym priorytecie. Projekt przedłożony do konkursu przez Starostę Wejherowskiego przygotowany i wdrażany jest rzez Zespół Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, w zakładce realizowanych Projektów dostępna jest również europejska karta informacyjna Projektu Samorządu Powiatu Wejherowskiego: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Dostęp do Biuletynu BMF i europejskiej karty informacyjnej: www.eeagrants.org

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl