Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Konferencja inauguracyjna Projektu

W dniu 15 czerwca 2007 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie konferencja inauguracyjna Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Wejherowski, Beneficjent-Wnioskodawca Projektu Pan Józef Reszke. Wśród zaproszonych gości reprezentujących środowisko oświatowe powiatu, władze lokalne, wojewódzkie i centralne oraz organy operatora programu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia) czołowe miejsce zajął Pan Michał Rzeszewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni.

Realizacja Projektu jest wyrazem operatywności Starostwa Powiatowego w Wejherowie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych (w tym funduszy strukturalnych i innych funduszy unijnych), troski władz powiatowych o prowadzone szkoły ponadgimnazjalne i specjalne oraz szczególnego zaangażowania w proces standaryzacji świadczonych usług edukacyjnych oraz szeroko pojętej opieki zdrowotnej i wychowawczej w środowisku. Darczyńcą wsparcia w ramach Projektu jest wspólnota EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będąca stowarzyszeniem krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) i Unii Europejskiej. W ramach EOG, trzy państwa: Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia ustanowiły dodatkowe fundusze wsparcia dla nowych członków EOG i najuboższych państw członkowskich Unii Europejskiej. Fundusze te przyjęły w Unii Europejskiej nazwę Instrumentu Finansowego i składają się z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem Projektu realizowanego 3 lata, od 1 marca 2007 do 28 lutego 2010 roku, jest podjęcie w szkołach prowadzonych przez powiat masowych sportowo-rekreacyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowie oraz wynikowo: wzrost kultury i kondycji zdrowia, sprawności fizycznej, sportu i rekreacji oraz osiągnięcie europejskich standardów sportowej opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi.W ramach Projektu zbudowanych zostanie 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej z łącznym zasobem 38 obiektów sportowych: 9 boisk wielofunkcyjnych (9 boisk do koszykówki, 8 boisk do siatkówki, 5 boisk do piłki ręcznej i 3 korty tenisowe), 2 samodzielne korty tenisowe, 1 boisko do piłki ręcznej, 1 boisko do piłki siatkowej, 1 boisko uniwersalne, 1 boisko trawiaste, 5 bieżni, 7 skoczni w dal i 1 padok dla jazdy konnej i hipoterapii oraz 10 placów rekreacyjnych. Na powstałych obiektach zrealizowany zostanie Powiatowy program promocji zdrowia, opieki i wychowania z limitem łącznym 3.600 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w dniach powszednich tygodnia oraz 1.200 godzin podobnych zajęć w soboty. W zajęciach naszych weźmie udział łącznie (jednostkowo) 90.000 uczestników: dzieci, młodzieży i dorosłych. Wartość Projektu na dzień jego opracowania zamknęła się kwotą 1.253.290 €, co stanowiło okrągłą kwotę 5.000.000 zł. Na dzień dzisiejszy, wartość wykonawcza Projektu wzrosła do 6.060.000 zł przy stałej i niezmiennej wartości dofinansowania w wysokości 1.065.297 €. Widoczną w tym różnicę pokrywa ze środków własnych Samorząd Powiatu Wejherowskiego. W zakończeniu konferencji Starosta Wejherowski wyraził w imieniu dzieci i młodzieży, która podejmie niebawem na powiatowych boiskach zajęcia sportowo-rekreacyjne, publicznie podziękowanie tym, którzy przyczynili się do skutecznej aplikacji powiatu i pozytywnej oceny Projektu.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl