Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

KONFERENCJA ZAKOŃCZENIOWA PROJEKTU

W dniu 17 czerwca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się konferencja zakończeniowa Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół”. Gośćmi konferencji byli m.in.: Konsul Honorowy Królestwa Norwegii Pan Michał Rzeszewicz, Naczelnik Wydziału Strategii i Programów Pomocowych Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Pani Aleksandra Siemianowska oraz Opiekun Projektu PL0046 w Departamencie Funduszy Europejskich Wydziału Strategii i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Zbrojkiewcz - Zamęcka, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Pan Maciej Łukowicz, Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Adam Krawiec.

Honorowy Konsul Generalny Islandii w Gdańsku Pan Stanisław Laskowski oraz Wiceminister Zdrowia Pan Michał Kępowicz przekazali uczestnikom konferencji pisemne gratulacje i wyrazy uznania z racji bardzo skutecznego wdrożenia programu i efektywnego wykorzystania środków pomocowych w ochronie zdrowia. W pierwszej, audytoryjnej części konferencji Promotor Projektu Pan Mirosław Lademann przedstawił zwięzłą informację na temat Państw - Darczyńców oraz Programu Operacyjnego dla Wykorzystania Mechanizmów Finansowych w Polsce, a Wicestarosta Wejherowski Pan Grzegorz Gaszta krótką prezentację zrealizowanego Projektu. Następnie Starosta Wejherowski Pan Józef Reszke złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, którym wręczono pamiątkowe dyplomy wraz z drobnym upominkiem: kompletem przyborów piśmienniczych w etui oznaczonych grawerowanym numerem ewidencyjnym Projektu PL0046 oraz barwnym logiem Państw Darczyńców. W wiążącym słowie Starosta Wejherowski jako Beneficjent i Wnioskodawca Projektu podkreślił, że jego pełna realizacja przyczyniła się do wzrostu kultury i kondycji zdrowia, sprawności fizycznej oraz osiągnięcia w jednostkach oświatowych Powiatu Wejherowskiego europejskich standardów sportowej opieki zdrowotnej i wychowawczej. W drugiej części konferencji goście dokonali wizytacji wybranych stref rekreacji dziecięcej, na których realizowane były tego dnia zajęcia szkolnego dnia sportu i rekreacji. Na ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej „Bukowa” przy ZSP nr 1 w Wejherowie, „1000 Lecia” przy ZSP nr 4 w Wejherowie oraz „Sobieskiego” przy SOSW Nr 1 w Wejherowie dokonano uroczystego otwarcia tablic pamiątkowych Państw - Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na zakończenie, w pomieszczeniach powiatowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej zaprezentowano uczestnikom konferencji wystawę prac plastycznych zgromadzonych w okresie realizacji Projektu w galerii „Moje wymarzone boisko” konfrontując oczekiwania najmłodszych ze stanem faktycznym obiektów sportowo - rekreacyjnych wzniesionych w ramach Projektu. Podczas konferencji rozpowszechniono wśród jej uczestników oraz w środowisku albumowy folder pamiątkowy Projektu opisujący Państwa - Darczyńców, Program Operacyjny, Beneficjenta, Projekt, Zespół Projektowy, projektową logikę interwencji, działania projektowe, produkty i rezultaty Projektu oraz obrazujący wykorzystanie 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

- Zobacz Galerie Zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl