Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Kontrola Instytucji Zarządzającej

Zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie programowym w zakresie monitorowania i sprawozdawczości zawartym w systemie zarządzania i wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w dniach 17 – 18 września przeprowadzona została w siedzibie Wnioskodawcy Projektu kontrola Instytucji Zarządzającej. Zadania te zgodnie z Programem Operacyjnym dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF realizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Kontroli realizacji Projektu „Promocja zdrowia opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” dokonali pracownicy ministerstwa Pani Jolanta Grzyb i Pani Joanna Grabowska. Przedmiotem dwudniowej kontroli dokonano przeglądu i sprawdzenia dokumentacji projektowej w zakresie: rzeczowego i finansowego postępu w realizacji Projektu, terminowości i rzetelności przygotowywania informacji w sprawozdaniach okresowych, zmian w Projekcie i ich celu, ryzyka związanego z realizacją Projektu oraz informacją i promocją Projektu.

W pierwszym dniu kontroli przeprowadzona została wizja lokalna na obiektach ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Wejherowa. Wizytowano kolejno strefę „Budowlanych” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, strefę „Strzelecka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, strefę „Bukowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, strefę „1000 Lecia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie oraz strefę „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie.

Wizja lokalna ukazała i potwierdziła stan pełnej i zgodnej z dokumentacją realizacji działań inwestycyjnych Projektu związanych z budową otwartych obiektów sportowych oraz pełnego wykorzystania tych obiektów przez dzieci i młodzież.

W drugim dniu kontroli poddano analizie terminowość oraz zgodność danych eksportowanych przez Biuro Projektu w dokumentach elektronicznych sprawozdań kwartalnych i wniosków o płatność z ich odpowiednikami w wersji papierowej i gromadzoną dokumentacją. Dokonano również przeglądu dokumentacji realizowanych działań miękkich w odniesieniu do zaplanowanych do realizacji wskaźników ilościowych dotyczących liczby realizowanych godzin sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania.

W protokole kontroli przekazanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Starostwa Powiatowego w Wejherowie stwierdzono o spełnieniu warunków przyznania środków finansowych oraz prawidłowej realizacji umowy o dofinansowaniu realizacji Projektu.

- Galeria kontroli IZ

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl