Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

II Wizyta Monitorująca

W dniach 14-15 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się druga wizyta monitorująca stan realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Wizyta ta została zaplanowana, zapowiedziana i zrealizowana zgodnie z ustalonymi przez Państwa Darczyńców zapisami Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Wytycznych w sprawie systemu monitorowania i raportowania Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wizytę Monitorującą przeprowadzili pracownicy Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia będącego Instytucją Wspomagającą dla Projektów rekomendowanych do dofinansowania i realizacji przez Ministra Zdrowia i realizowanych w obszarze Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. Podczas wizyty, osoby prowadzące bezpośredni nadzór nad realizacją Projektu Samorządu Powiatu Wejherowskiego dokonały oględzin siedziby Beneficjenta Projektu. W Biurze Projektu dokonano przeglądu sprawności organizacyjnej w zarządzaniu Projektem i szczegółowego sprawdzenia gromadzonej dokumentacji w zakresie jej zgodności z treścią wytwarzanych sprawozdań, raportów i wniosków o płatność. Dokonano też wizji lokalnej w terenie, prezentując stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wybudowanych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W losowo wybranej grupie poddano oględzinom obiekty stref: „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie, „Strzelecka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i „1000-Lecia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

Podczas oględzin dokonanych w godzinach przedpołudniowych, na wszystkich wizytowanych obiektach odbywały się zajęcia szkolne realizowane przez nauczycieli kultury fizycznej oraz liczne zajęcia rekreacyjne pod opieką pedagogów i wychowawców organizowane dla odciążenia szkół w związku z trwającymi posiedzeniami przedmiotowych komisji egzaminu maturalnego. Druga wizyta monitorująca, potwierdzając stan pełnej i terminowej realizacji Projektu, zbiegła się w czasie z instalacją na obszarze ogólnodostępnych stref rekreacji 70 tablic pamiątkowych Państw Darczyńców z zastrzeżonym logotypem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Zobacz galerię zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl