Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Zakończenie etapu inwestycyjnego Projektu

Na przełomie października i listopada 2008 roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie zakończyło realizację inwestycyjnych zadań projektowych związanych z budową 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Przy wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat odtworzone zostały i wybudowane nowoczesne i wysoko standaryzowane boiska ze sztucznej trawy, obiekty poliuretanowe oraz liczne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Łącznie w infrastrukturze stref wybudowano 9 boisk wielofunkcyjnych, 2 korty tenisowe, 1 boisko do piłki ręcznej, 1 boisko do piłki siatkowej, 1 boisko uniwersalne, 1 piłkarskie boisko trawiaste, 5 bieżni, 7 skoczni w dal, 1 padok oraz 10 placów rekreacyjnych z zasobem 10 stanowisk do gier planszowych i 10 stanowisk do tenisa stołowego. Jednocześnie, poszerzając zakres zadania, poza elementami projektu wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej wyposażono w szczytowe oświetlenie i objęto zewnętrznym monitoringiem wizyjnym w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. Dodatkowo wyposażono wszystkie szkoły w znaczną ilość sprzętu sportowego, różnego rodzaju piłek i akcesoriów umożliwiających rozgrywki różnorakich dyscyplin sportowych i organizację zabaw ruchowych. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjno-budowlanych sięgnęła kwoty 4.855.306 zł, a zakupów sprzętu sportowego 286.252 zł.
W ujęciu statystycznym w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego wzniesiono 40.878 m2 zabudowy sportowej, w tym: 12.564 m2 powierzchni sztucznej trawy, 4.909 m2 powierzchni poliuretanowych, 3.752 m2 powierzchni brukowanych, 600 m2 padoku oraz zagospodarowano 19.053 m2 powierzchni zieleni. W wyniku rozbudowy, standardem wyposażenia w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną bazującą na najnowszych technologiach wszystkie jednostki oświatowe powiatu sytuują się w szeregu nowoczesnych na miarę XXI wieku europejskich placówek oświatowo-wychowawczych. Obecnie szkolne strefy rekreacji osiągnęły stan pełnej gotowości do pełnej realizacji programu zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania przeprowadzonych zostanie łącznie 3.600 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz 1.200 godzin sportowo-rekreacyjnych zajęć środowiskowych. Zajęcia te organizowane są i dostępne dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zaprasza się także zorganizowane grupy środowiskowe i zawodowe. Podczas zajęć opiekę uczestnikom zajęć gwarantują pracownicy pedagogiczni oraz instruktorzy sportu. Wszystkie formy zajęć organizowane w strefach rekreacji dziecięcej są ogólnodostępne i bezpłatne. Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i priorytet opieki nad dziećmi, wolę wstępu na obiekty sportowe stref należy uprzedzić telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Galeria zakończenia etapu inwestycyjnego Projektu

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl