Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Drugie zadania inwestycyjne 2008 r.

Miesiące letnie, a zwłaszcza okres wakacji letnich 2008 roku to okres drugiego etapu realizowanej w ramach Projektu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół. W tym zadaniu inwestycyjnym podjęto budowę drugiego szeregu pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, strefy „Łąkowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, strefy „Derdowskiego” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu oraz strefy „Budowlanych” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Zadanie to podjęła, wyłoniona w drodze publicznego przetargu nieograniczonego firma KASZUB z Kiełpina, z którą stosowną umowę w dniu 23 czerwca 2008 roku podpisali w imieniu Samorządu Powiatu Wejherowskiego: Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta oraz Etatowy Członek Zarządu Dariusz Kuczmarski. Wykonawca ten, legitymujący się realizacją kilkuset boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego kraju, jest gwarantem terminowego i rzetelnego wykonawstwa oraz europejskiego standardu użytych materiałów i jakości produktów budowlanych. Dodatkowo, procedurą publicznego zapytania ofertowego wyłoniono kompetentnego inspektora nadzoru budowlanego. Dnia 25 czerwca 2008 roku nastąpiło oficjalne przekazanie placów budów wykonawcy i kierownikowi budowy. Ze strony inwestora w czynnościach przekazania towarzyszyli: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Promotor Projektu Mirosław Lademann, nadzorująca realizację Projektowych zadań inwestycyjnych Inspektor Elżbieta Kalisz, rozliczająca Projekt finansowo Główny Specjalista Wydziału Edukacji Anna Gojka oraz odpowiedni dyrektorzy szkół. Prace budowlane podjęte zostały niezwłocznie po przekazaniu placów budów jednocześnie na kilku obiektach. Ich zakończenie planowane jest dwuetapowo, na początku i na koniec września 2008 roku. Na wybudowanych ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej podjęta zostanie, zaplanowana na rok szkolny 2008/2009, pełna realizacja Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania. Miejsca realizowanych budów Projektowych oznaczone zostały dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi, na których obok emblematu narodowego, regionalnego i samorządowego, wyeksponowano nazwę realizowanego Projektu wraz z logiem Państw - Darczyńców i informacją o wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zobacz więcej:
- galeria zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl