Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Otwarcie stref „Grunwaldzka” i „Starowiejska”

W dniu 28 października 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie dwu kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej wybudowanych w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Uroczystość rozpoczęła się otwarciem strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, po czym dokonano otwarcia strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.

W obu otwarciach udział wzięli goście: Michał Rzeszewicz - Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni, Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Maciej Kowalczuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Renata Ropela - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Burmistrz i Wiceburnistrz Miasta Rumi, radni miejscy i dyrektorzy rumskich szkół oraz zwyczajowo: Członkowie Zarządu Powiatu i Radni Powiatu Wejherowksiego, komendanci powiatowi i miejscy Policji Państwowej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, kierownicy służb Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Stacji SANEPID oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Telewizji Kablowej Chopin, TV Wejherowo, Expressu Powiatu Wejherowskiego, Dziennika Bałtyckiego, Gońca Rumskiego i Radio Kaszebe. Obecność wszystkich zaproszonych gości była wyrazem wspólnej troski władz samorządowych i oświatowych o bezpieczeństwo, zdrowie oraz kondycję fizyczną i psychiczną ogółu dzieci, młodzieży i środowiska Powiatu Wejherowskiego. W programie uroczystego otwarcia, korzystając z obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Starosta Wejherowski jako Beneficjent-Wnioskodawca Projektu wskazał na całokształt zadań realizowanych w ramach Projektu. Zwrócił uwagę na kompleksowość i rozmach Projektu obejmującego budowę 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i realizację dwuletniego Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania. Marszałek Województwa Pomorskiego złożył publicznie wyrazy uznania Samorządowi Powiatu Wejherowskiego, podkreślając jego pierwszorzędną pozycję w trosce o bazę sportową szkół i kreowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni pogratulował ze swej strony autorom Projektu, zwracając uwagę na wyjątkowe uznanie Państw-Darczyńców dla jego rozmiarów i przyjętych rozwiązań inwestycyjnych, organizacyjnych i promocyjnych.
W obszarze ogólnodostępnej strefy rekreacji „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi wybudowano: boisko wielofunkcyjnego gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenisa, bieżnię prostą ze skocznią dal, plac rekreacyjny ze stanowiskami do gier planszowych, tenisa stołowego i grilla o łącznej wartości 350.830,07 zł. Z kolei w obszarze ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi wybudowano: boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenisa, boisko wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa, bieżnię prostą ze skocznią dal, plac rekreacyjny ze stanowiskami do gier planszowych, tenisa stołowego i grilla o łącznej wartości 456.450,93 zł.

Galeria otwarcia stref „Grunwaldzka” i „Starowiejska”

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl