Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Odbiór budowlany strefy „Budowlanych”

W dniu 24 października 2008 roku dopełniona została procedura odbioru budowlanego zadania inwestycyjnego 2008 roku, zrealizowanego w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. W tym dniu protokólarnego odbioru dokonano na obiektach piątej zrealizowanej w tym roku ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej: strefy „Budowlanych” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Zgodnie z procedurą, w odbiorze obok Dyrektora Szkoły uczestniczyli przedstawiciele Biura Projektu Starostwa Powiatowego w Wejherowie: Grzegorz Gaszta - Wicestarosta Wejherowski (Przewodniczący Zespołu Zarządzającego Projektem), Mirosław Lademann-Naczelnik Wydziału Edukacji (Promotor Projektu) i Elżbieta Kalisz - Inspektor Wydziału Edukacji (Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialna za realizację zadań inwestycyjnych i budowlanych), Zygmunt Tabisz - Inspektor Nadzoru Budowlanego, oraz przedstawiciele wykonawcy: Andrzej Stefaniszyn - Kierownik Budowy i Michał Wansee z firmy „Kaszub” z Kiełpina. Odbiorem tego dnia zakończony został jeden z dwu zasadniczych etapów realizowanego Projektu. Etap zadań inwestycyjnych związanych z budową i rozbudową infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Zadanie to, zgodnie z Projektem realizowane było w latach 2007-2008 dwu etapach wyodrębnionych ze względu na specyfikę robót i procesów technologicznych stosowanych na otwartych obiektach sportowych. Rozmachem projektowo-inwestycyjnym wniesiono i udostępniono do użytkowania 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. W zasobie tych stref wybudowano łącznie 38 obiektów i urządzeń sportowych, gwarantujących szerokiej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych uczestnictwo w zabawach i zajęciach szerokiej gamy dyscyplin i rozgrywek sportowych.

Galeria odbioru strefy "Budowlanych"

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl