Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Odbiory budowlane 2008

W dniu 13 października 2008 roku Biuro Projektu przystąpiło do procedury odbioru budowlanego zadania inwestycyjnego 2008 roku, zrealizowanego w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. W tym dniu protokólarnego odbioru dokonano na obiektach czterech z pięciu realizowanych w tym roku ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Łąkowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi oraz strefy „Derdowskiego” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu.

W procedurze odbioru, obok Dyrektora Szkoły uczestniczyli przedstawiciele Biura Projektu Starostwa Powiatowego w Wejherowie: Grzegorz Gaszta - Wicestarosta Wejherowski (Przewodniczący Zespołu Zarządzającego Projektem), Mirosław Lademann-Naczelnik Wydziału Edukacji (Promotor Projektu) i Elżbieta Kalisz - Inspektor Wydziału Edukacji (Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialna za realizację zadań inwestycyjnych i budowlanych), Zygmunt Tabisz - Inspektor Nadzoru Budowlanego, oraz przedstawiciele wykonawcy: Andrzej Stefaniszyn - Kierownik Budowy i Michał Wansee z firmy „Kaszub” z Kiełpina. Zadanie inwestycyjne 2008 roku związane z budową drugiego ciągu pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej realizowała w okresie miesięcy wiosennych, letnich i jesiennych, wyłoniona w drodze publicznego przetargu nieograniczonego firma Kaszub z Kiełpina. Podczas odbioru dokonano przeglądu wszystkich wzniesionych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dokonano oglądu użytych materiałów i oceny technologicznej instalacji ze sztucznej trawy i poliuretanu, powierzchni brukowych, planowania zieleni oraz instalacji stałego sprzętu sportowego. Zwrócono uwagę na zgodność wykonania z dokumentacją projektową i ustaleniami wykonawczymi. Ostatecznie, podpisaniem protokółu odbioru potwierdzono poprawność dokumentacyjną oraz dobry stan realizacji zadania, gwarantujący standard, jakość i trwałość infrastruktury oraz satysfakcję i zadowolenie przyszłych użytkowników. Odbiory budowlane, wraz z instalacją wyposażenia porządkowego i tablic bezpieczeństwa stały się istotnym elementem w procedurze dopuszczenia tych ogólnodostępnych stref rekreacji do użytkowania. Pozwoliły też na podjęcie bezpośrednich i czynnych przygotowań do uroczystości otwarcia i wprowadzenia ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania.

- Zobacz galerie

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl