Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Otwarcie stref „Bukowa” „Strzelecka” „1000 Lecia”

W dniu 3 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie trzech kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Bukowa” przy ZSP nr 1 w Wejherowie, strefy „Strzelecka” przy ZSP nr 2 w Wejherowie oraz strefy „1000 Lecia” przy ZSP nr 4 w Wejherowie.

Zaproszenie na uroczystość otwarcia przyjęli między innymi następujący Goście: Michał Rzeszewicz - Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni, Jerzy Budnik - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roman Zaborowski - Wojewoda Pomorski, Michał Owczarczak - Wicewojewoda Pomorski, Mieczysław Struk - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty, Komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, Radni Rady Powiatu Wejherowskiego, Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Komisja Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego oraz lokalne media telewizji, radia i prasy. Zaproszeni na uroczyste otwarcie przedstawiciele Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia - jako Instytucji Wspomagającej Ministra Zdrowia w absorpcji środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w priorytecie 5 – opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem: przekazali pisemne podziękowanie za zaproszenie na uroczystość, przekazując jednocześnie życzenia dalszej udanej realizacji ambitnego projektu. Obecność wszystkich zaproszonych gości pozostaje wyrazem naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo, zdrowie oraz kondycję fizyczną i psychiczną ogółu dzieci, młodzieży i środowiska wejherowskiego. Podczas uroczystości otwarcia na kolejnych strefach Starosta Wejherowski jako Wnioskodawca i Beneficjent Projektu przypomniał zgromadzonym założenia Projektu, w ramach którego przy wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski powstaje 10 ogólnodostępnych stref rekreacji w łącznej liczbie 38 obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym: 9 boisk wielofunkcyjnych z zasobem 9 boisk do koszykówki, 8 boisk do siatkówki, 5 boisk do piłki ręcznej, 3 kortów tenisowych, ponadto 2 samodzielne korty tenisowe, 1 boisko do piłki ręcznej, 1 boisko do piłki siatkowej, 1 boisko uniwersalne, 1 boisko trawiaste, 5 bieżni, 7 skoczni w dal i 1 padok. Konsul Honorowy Królestwa Norwegii podkreślił, że Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”, poprzez swoją kompleksowość i rozmiar jest swoistym ewenementem w skali Województwa Pomorskiego i całego kraju. Standardem wyposażenia w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną bazującą na najnowszych technologiach tartanowych i poliuretanowych nawierzchni sportowych sytuuje wszystkie publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wejherowski w szeregu nowoczesnych na miarę XXI wieku europejskich placówek oświatowo-wychowawczych.

Zobacz więcej:
- galeria zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl