Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Europejska Promocja Projektu

Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego budzi w szerokim środowisku zainteresowanie i zyskuje uznanie. Potwierdza się tym samym fakt jego przewagi konkurencyjnej nad innymi, podobnymi Projektami pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze strony Państw Darczyńców w obszarze wsparcia Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. Przewagę tę orientuje niezmiennie kompleksowe podjęcie zadania rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkich prowadzonych szkół, szeroki zakres organizacji 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i budowy 38 nowoczesnych i wysoko standaryzowanych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjncyh oraz wyjątkowo szeroki zakres oddziaływania w zakresie promocji zdrowia, opieki i wychowania poprzez realizację niespotykanej dotąd ilości 4800 godzin darmowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i środowiskowych.

Szczególnym wyrazem zainteresowania i uznania stał się fakt ekspozycji i promocji Projektu realizowanego przez Samorząd Powiatu Wejherowskiego na oficjalnej stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Brukseli www.eeagrants.org. W artykule, obok zdjęć obrazujących obecny stan zaawansowania robót budowlanych podano zwięzłą informację na temat Powiatu Wejherowskiego, założeń programowych oraz zaplanowanych do osiągnięcia celach i rezultatach Projektu. Przywołano rekomendowane do organizacji i realizacji dyscypliny sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Dając wyraz merytorycznej kompetencji wskazano na oficjalną stronę internetowej promocji Projektu www.projekteog.powiat.wejherowo.pl jako źródło rzetelnej, bieżącej i aktualnej informacji tekstowej, graficznej i fotograficznej dokumentującej i obrazującej przebieg wdrażania i realizacji Projektu.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl