Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Spotkanie Beneficjentów

Dnia 6 marca 2008 roku Zespół Projektowy Samorządu Powiatu Wejherowskiego zarządzający bezpośrednio wdrażaniem i realizacją Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekracyjnej szkół” uczestniczył w spotkaniu roboczo-konferencyjnym Beneficjentów w Warszawie realizujących Projekty. Organizatorem spotkania było Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie jako Instytucja Wspomagająca w systemie zarządzania, monitoringu i kontroli Projektów realizowanych w obszarze Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem oraz sprawująca bezpośredni kontakt z Beneficjentami wsparcia i nadzór nad realizacją Projektów.

Organizację spotkania podjęto w celu ujednolicenia na obszarze całego kraju ustalonych przez Państwa Darczyńców procedur wdrażania i realizacji Projektów, zdefiniowania spodziewanych problemów wynikających z dotychczasowych doświadczeń i praktyki oraz sformułowania propozycji rozwiązań umożliwiających sprawne zarządzanie Projektami w szczególności w zakresie ich dokumentowania i refundacji ze środków wsparcia finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas zajęć warsztatowych omówiono kolejno obowiązujące procedury związane z wypełnianiem wniosków o płatność oraz poprawnym przygotowaniem dokumentacji księgowej potwierdzającej poniesione wydatki, system monitorowania realizacji Projektu w kontekście zaproponowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zmian w sprawozdawczości oraz organizację wizyt monitorujących w siedzibie Beneficjenta. Istotnym tematem spotkania była analiza możliwości procedowania zmian w aktualnie obowiązującym Planie Wdrażania Projektu w kontekście ogólnopolskiego wzrostu wartości realizowanych Projektów ze względu na wzrost cen materiałów i robocizny w Polsce. Panele zajęć uzupełniły informacje przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Zarządzającej środkami dofinansowania oraz sesje pytań, odpowiedzi, studiów przypadku oraz analizy najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i zarządzaniu Projektem. Spotkanie to było doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz kolejną okazją do bezpośredniego kontaktu Zespołu Projektowego z pracownikami Instytucji Wspomagającej bezpośrednio i na co dzień wspierającymi i prowadzącymi Projekt.

Zobacz również:
- Zdjęcia ze spotkania beneficjentów

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl