Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Wizyta Monitorująca

W dniu 4 marca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się wizyta monitorująca stan realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Wizyta ta została zaplanowana, zapowiedziana i zrealizowana zgodnie z ustalonymi przez Państwa Darczyńców zapisami Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wytycznych w sprawie systemu monitorowania i raportowania Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wizytę Monitorującą przeprowadzili pracownicy Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia będącego Instytucją Wspomagającą dla Projektów rekomendowanych do dofinansowania i realizacji przez Ministra Zdrowia i realizowanych w obszarze Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. Podczas wizyty, osoby prowadzące bezpośredni nadzór nad realizacją Projektu Samorządu Powiatu Wejherowskiego dokonały oględzin siedziby Beneficjenta Projektu. W Biurze Projektu dokonano przeglądu sprawności organizacyjnej w zarządzaniu Projektem i szczegółowego sprawdzenia gromadzonej dokumentacji w zakresie jej zgodności z treścią wytwarzanych sprawozdań, raportów i wniosków o płatność. Dokonano też wizji lokalnej w terenie, prezentując stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ukończonych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie i „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi oraz postęp prac na realizowanych strefach „Bukowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, „Strzelecka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i „1000-Lecia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

W podsumowaniu wizyty, stwierdzając fakt realizacji Projektu w pełnej zgodności z dokumentacją Wniosku Aplikacyjnego, Umową Finansową i aktualnym Planem Wdrażania Projektu uzgodniono szeroki plan działań promocyjnych i pamiątkowych informujących o wsparciu udzielonym Samorządowi Powiatu Wejherowskiego przez Państwa Darczyńców poprzez dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zobacz również:
- Zdjęcia z wizyty monitorującej

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl