Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Badanie ankietowe partnerstwa

Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Absorpcja tych środków powoduje też wzajemne poznawanie i określone kontakty pomiędzy bezpośrednimi odbiorcami wsparcia finansowego a państwami Darczyńcami, którymi w przypadku Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pozostaje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Wyrazem takiego kontaktu był udział Biura Projektu Samorządu Powiatu Wejherowskiego w badaniu ankietowych przeprowadzonym w dniu 25.01.2008 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii. Podczas sesji elektronicznej ankiety on line Biuro Projektu udzieliło wyczerpujących informacji o zakresie realizowanego przez Wejherowo partnerstwa z Państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz generowanego przez Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego wzmocnienia relacji między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG i krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA a Rzeczpospolitą Polską.

Ze względu na to iż Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego nie jest realizowanym w bezpośrednim partnerstwie z instytucjami Państw Darczyńców respondowano w szczególności o aktywnej promocji realizowanego Projektu wśród lokalnej i regionalnej społeczności popularyzującej pozytywny wizerunek i opinię o krajach Darczyńców i możliwościach adoptowania na własnym terenie wzorów dobrych praktyk z obszaru Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl