Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Podsumowanie roku projektowego 2007

Koniec roku kalendarzowego, to ustalony dla mechanizmu zarządzania Projektem moment kontroli poprawności jego realizacji. W ramach ustalonego przez Operatora systemu monitoringu Biuro Projektu sporządzono w tym okresie czwarte już sprawozdanie kwartalne oraz pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji Projektu. W tym dwujęzycznym raporcie sprawozdano Instytucji Wspomagającej (Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia), Krajowemu Punktowi Kontaktowemu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca) oraz za pośrednictwem tych Instytucji bezpośrednio w Biurze Mechanizmów Finansowych w Brukseli o stanie realizacji wskaźników i zadań projektowych.

Wskazano na zaangażowanie 44 % rzeczowo-finansowej realizacji Projektu w tym: 30 % zrealizowanych zadań promocyjnych; 96 % zrealizowanych szkoleń; 69 % wykonanych zadań inwestycyjnych połączonych z oddaniem do użytkowania dwóch ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej – „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie i „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi; 30 % zakupionego sprzętu sportowego oraz 2 % zrealizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Jednocześnie, w ostatnich dniach grudnia 2007 roku zamknięta została procedura związana ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Raportem tym Starosta Wejherowski jako Beneficjent i Wnioskodawca Projektu objął kwalifikowane wydatki poniesione podczas realizacji Projektu od jego podjęcia w marcu 2007 roku do 30 września 2007 roku. W wyniku pozytywnej weryfikacji, oceny i kwalifikacji Samorząd Powiatu Wejherowskiego otrzymał w postaci refundacji dofinansowanie w zaplanowanej i wnioskowanej wysokości 498.302 euro (1.512.956 zł.). Przyjęte przez Operatora Programu sprawozdania kwartalne, sprawozdanie roczne z realizacji Projektu oraz kwalifikacja pierwszego wniosku o płatność stały się zasadniczymi argumentami dla pozytywnej oceny dotychczasowej realizacji Projektu, w tym organizacji wdrażania i zarządzania, pracy Biura Projektu i Zespołu Zarządzającego Projektem. Wnioski wyciągnięte z bieżącego monitoringu oraz ewaluacji stały się podstawą dla płynnego podjęcia zadań Projektowych w kolejnym 2008 roku.

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl