Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Podjęcie zajęć

W związku z zakończeniem prac budowlanych i oddaniem do użytkowania pierwszych ukończonych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie oraz „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, możliwe stało się podjęcie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach założonego w Projekcie Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania.

Zajęcia podjęto bezpośrednio po oznaczeniu wybudowanych stref widocznymi tablicami bezpieczeństwa, rozpropagowaniu w bezpośrednim środowisku plakatów i ulotek zapraszających na zajęcia, zakupie odpowiedniej ilości sprzętu sportowego i wyposażenia, zatrudnieniu odpowiedniej liczby instruktorów sportu i opiekunów, których przeszkolono dodatkowo w zakresie wiedzy i umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej. Ogólnodostępne i darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne promocji zdrowia, opieki i wychowania podjęto w pełnym zakresie możliwości bazowych wybudowanych obiektów i kadrowych zatrudnionych instruktorów i opiekunów, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych w powszednich dniach tygodnia oraz w soboty. Czynnikiem obiektywnym, warunkującym lub ograniczającym realizację zajęć jest pogoda sprzyjająca zajęciom sportowym na wolnym powietrzu oraz dobrowolna akcesja do czynnych zajęć dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizowane zajęcia odbywają się w formach i dyscyplinach określonych w Powiatowym programie promocji zdrowia, opieki i wychowania oraz odrębnym dla każdej ze stref programem szkolnym oraz Regulaminem zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Zobacz więcej:
- galeria zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl